Orustfjord om sjukförsäkringen

Hittade på SVT  Play en tio minuter lång intervju med Försäkringskassans överdirektör Orustfjord. Den ger en mycket saklig och bra information om vad som gäller och vilka förändringar som skett.