Skillnad i syn på äldre

Flera gånger per år uppmärksammas hur äldre par tvingas separera efter att ha bott samman i decennier på grund av att kommunala tjänstemän ej låter paret bo samman på äldreboendet. I Sandvikens kommun har en motion föranlett att sossarna utrett frågan. De har kommit fram till att de flesta äldre inte vill bo tillsamman på äldreboendet utan att de vill bo nära. En närboendegaranti kommer därför att införas. Visar så tydligt skillnaden i hur man ser på äldre. För mig ska äldre bestämma själva. De flesta vill sannolikt bo kvar i den gemensamma bostaden. Andra vill bo i ett eget rum på äldreboendet och vissa vill fortsätta vara sammanboende. De äldre ska  bestämma själva. I sossarnas värld utreder de frågan och beslutar att närboende är det bästa. Nu behöver de äldre i Sandviken inte oroa sig. Regeringen kommer att lagstifta och tvinga kommunerna att garantera de äldre rätten att bestämma.