Bifallen motion

Regeln, med få undantag, är att motioner som enskilda riksdagsledamöter lägger avslås i kammaren. En av mina motioner verkar nu hamna på undantagslistan. Konstitutionsutskottet har föreslagit ett bifall på min motion om att underlätta för funktionsedsatta att rösta. Det kan leda till att människor med omfattande funktionsnedsättningar kan rösta i valet 2014.  Kul!!