Miljöpartiet och förnyelsen

Läser att MP ska förnya sin politik. Förnyelsen bestå hvudsakligen i att man ska följa den politik som Alliansen redan slagit fast. MP kräver att effekterna för patientsäkerheten efter avregleringen av apoteken ska utredas. Flera utredningar och uppföljningar görs av den stora apoteksomregleringen. Riksdagens utredningstjänst konstaterade att ett 20 tal utvärderingar var på gång varav flera kommer att titta på just patientsäkerheten. MP kräver vidare att alla apotek ska informera kunderna om närligaande apotek har läkemedel oavsett ägare. Att så ska ske ställdes som krav från regeringen redan innan omregleringen. Det fungerar si och så varför ett enigt Socialustkott krävt att regeringen ska kräva skärpning från apotekens sida. MP kräver slutligen att forkning på alternativmedicin ska få ökad vikt. Lite festligt eftersom definitionen på alternativmedicin är läkemedel och behandlingar där forskning ej kunnat visa att det har effekt. När det stora problemet inom svensk forskning just nu är att den kliniska forskningen är på tillbakagång tycker MP att mer pengar ska styras till metoder där tidigare forskning visat att de ej har effekt. Det kan jag hålla med om vore förnyelse men inte till gagn för de patienter som lider av cancer, remuatiska sjukdomar, Alzheimer, stroke etc.