Ojämlik sjukvård i Sverige

Lars Ohly hade begärt en särskild debatt i riksdagen om den ojämlika svenska sjukvården. Vi var överens om att sjukvården var ojämlik. Både tillgång och resultat varierar mellan fattig och rik, mellan hög och lågutbildadoch beroende på att man är född i Sverige eller i annat land. Sverigedemokraterna dock inte överens om det sista. Den utlandsfödde som befinner sig i landet utanpapper ska inte få tillgång till sjukvård tycker Sverigedemokraterna. Låt sjukvårdspersonalen kolla passet innan bot ges. För övrigt var jag inte överens med Ohly om något. Den ojämlika vården beror enligt vänstern på en enda sak nämligen att det finns privata vårdgivare. Försvann dessa skulle jämlikheten bli total. Den socialdemokratiska gruppledaren, som företrädde sossarna i debatten tyckte att jämlikhet i vården fick man om ett ett jämställdhetspolitiskt program togs fram, skatten inte sänktes och sjukförsäkringsreglerna återställdes till som det var förr. Miljöpartiet å sin sida läste upp en berättelse om tre läkare som varit otrevliga mot patienter och föreslog utbildning för personalen samt fler tolkar... Från Alliansssidan var vi rätt sammstämmiga. Ökad tillgänglighet, köfri vård och en hårdare styrning av sjukvården leder till mer jämlikhet. Riksdagsprotokollet finns imorgon tillgängligt här för den som vill läsa mer.