Sossarna stoppar Norrlandsfisket!

Vägen var klar för att komissionen skulle fatta beslut om ett fortsatt dioxinundantag för det småskaliga kustnära Norrlandsfisket. Allt var klart ända tills socialdemokraterna genom Åsa Westlund kastade in ett helt lass grus i maskineriet. Konsekvensen har blivit värre än vad jag trodde. Idag har kommissionen beslutat att frågan ska underställas parlamentet vilket innebär att det kommer att ta månader innan frågan avgörs. Socialdemokraterna och Åsa Westlund bär det fulla ansvaret för att svår skada åsamkats en liten kämpande grupp småföretagare i glesbygd.  Falskspelet inom politiken har nått oanade höjder. I mars interpellerade socialdemokraterna, genom riksdagsledamoten Suzanne Svensson,  Eskil Erlandsson med krav på att Sverige snarast skulle ansöka om ett förlängt undantag. I juni ser man genom sin europaparlamentariker Åsa Westlund att förhindra kommissionens beslut. De borde skämmas!!