Vattenmelon eller blåbär?

Debatten om vem som ska bli ny partiledare är het. Det är rätt spännande att, i gott sällskap, få befinna sig i stormens öga. Den vanligaste frågan från journalister är; Vad gör Du med de två andra om Du blir partiledare? Frågan har sin botten i den socialdemokratiska valprocessen, den som skedde i mörka rum från vilket svart rök bolmade, avslutades med de långa knivarnas natt då den nyvalde partiledaren gjorde processen mycket kort med alla som på något sätt hade misstänkts kunna vara motkandidater. Mitt svar är att vår process inte handlar om att kasta ut två utan att välja ut en. Både Annie och Anna Karin besitter mycket värdefull kunskap och erfarenhet. Jag är fullständigt övertygad om att de kommer att finnas med i ledningen för Centerpartiet under många år. Ett svar som gör de flesta journalister rätt besvikna. Den andra frågan är vilken ideologisk beteckning jag väljer; Socialliberal eller nyliberal? Frihetlig eller ekonhumanistisk?  Höger eller vänster? För att ytterligare förtydliga huvudkandidaternas ideologiska hållning har man även gått över till bärskolan. Vattenmelon, krusbär eller blåbär är frågan. Frågan om ideologiska beteckningar är rätt meningslös om man inte först definierar innebörden. Ställningstaganden i sakfrågor är som jag ser det ett bättre sätt att beskriva var i politiken man står än att använda värdeord vilka alla tolkar på sitt eget sätt.