Bryssel kräver ensam vårdnad av svensk rovdjurspolitik

Att den svenska regeringen nu tvingas ta bort taket på hur stor den svenska vargpopulationen ska tillåtas vara och dessutom säga nej till licensjakt under 2012 är effekten av de orimligt hårda krav som ställts på Sverige från EU-kommissionens sida. Det är mycket olyckligt att kommissionen nu stoppar regeringens väl genomarbetade rovdjurspolitik. Vår ambition har alltid varit att behålla makten över vargfrågan på den plats där kunskapen och kontrollen över vargen finns, nämligen i Sverige. EU-kommissionen har hela tiden varit av en annan åsikt och gång på gång hotat med att dra Sverige inför domstol om inte deras direktiv följs. Det beslut som regeringen nu tvingats till är trots allt det bästa möjliga som gick att fatta utifrån de förutsättningar som kommissionen har satt upp. Min förhoppning är att EU-kommissionen snarast ska se att den förda svenska rovdjurspolitiken är den rätta, inte minst för den genetiska utvecklingen av den svenska vargstammen, och att det beslut som har fattats idag ska leda till att licensjakten på varg kan återupptas efter 2012.