En lycklig dag

Efter att ha fått beskedet av valberedningen att jag har nominerats till förste vice ordförande för Centerpartiet känner jag både glädje och förväntan. Till att börja med en glädje över att ha få varit en del av den historiska, öppna process under vilken vi tre kandidater har mött medlemmar runt om i hela Sverige och fått samtala och resonera kring vårt partis framtid. Jag känner också en glädje över att min tydliga fokusering på att Centerpartiet ska bredda politiken, framförallt mot det sociala området, alldeles tydligt delas av en bred majoritet av våra medlemmar. Det ger mig och Centerpartiets framtida ledning ett tydligt mandat att på allvar satsa på att bli det parti i svensk politik som förknippas med socialt patos och välfärdsfrågor.  Jag känner samtidigt en enorm förväntan inför möjligheten att få vara en av de ledande företrädarna för vårt parti. Att få vara med och leda Centerpartiet in i framtiden och omvandla vårt hundraåriga ideologiska arv till politik för vardagens problem skulle vara en stor ära men är samtidigt ett uppdrag som förpliktigar. Mitt tydliga besked till alla de medlemmar som nu visat mig sitt förtroende är att jag från dag ett kommer att arbeta för att, i nära samarbete med den övriga ledningen, göra verklighet av mitt löfte om att Centerpartiet ska bli en tydligare och kraftfullare röst i svensk politik.  Jag vill rikta ett stort grattis till Annie som, genom denna öppna process, nu har fått ett unikt starkt mandat att som partiordförande leda Centerpartiet in i framtiden. Jag ser fram emot att få vara förste vice partiledare i Centerpartiet under Annie Lööfs ledning.