Kan äldre välja

DN debatt publiceras idag en artikel skriven av tre forskare från Karolinska institutet på temat alla äldre kan inte välja. Den baseras på en ännu opublicerad vetenskaplig artikel. Resultatet är i korthet att de som är berättigade till äldreomsorg är för sjuka för att kunna välja.  Det kan säkert vara så även om procentsiffran är mycket hög. Jag känner inte igen mig att hälften av de som är över 77 år inte klarar enkla minnestest osv. Skulle vara intressant att själv göra testet för att se om jag ska ha rätt att välja vårdcentral. Författarna är tydliga med att valfrihet ska finnas för äldre men är kritiska till den övertro som de säger att politiker har för systemen. Jag har ingen övertro men artikeln bekräftar mina tidigare slutsatser. För det första krävs det betydlligt skarpare kvalitetskontroll av vård och omsorg än den vi har idag.  Det gäller oavsett om den drivs av kommun/landsting eller ideellt/privat. Det är för mig självklart att inte alla 25 åringar klarar av att bedöma den medicinska kvaliteten på primärvård. 25 åringen kan säkert bedöma hur lätt det är att få en tid och hur bemötandet är men sannolikt inte så mycket mer. Det krävs därför kvalitetsupplysning och kvalitetskontroll oavsett om den som ska välja är 25 eller 95.  Resultaten av kvalitetskontrollerna ska var betydligt mer lättillgänglig och kommuner och landsting ska inte tveka att dra in tillståndet för den leverantör som inte håller kvalitetskraven, oavsett om det är en kommunal hemtjänst eller en privat. För det andra måste det finnas enkla guider för hur valet ska göras. Den ska också som ex vis i England innehålla kommentarer från andra människor gjort som varit patient på en vårdcentral. För det tredje så innebär valfrihetssystemen kvalitetskonkurrens. Om merparten av de som ska välja ställer krav  på kvalitet så kommer det att gynna även de som inte har samma förmåga att ställa krav.  Syftet med valfrihetssystemen är alltså inte att de äldre ska byta leverantör gång på gång utan att leverantörerna ska veta att det handlar om att hålla hög kvalitet samt göra den äldre nöjd och belåten. Inte att tillfredsställa politiker och tjänstemän. Jag är ofta i både äldreomsorg och primärvård och ser med mina ögon vilken oerhört positiv förändring det har inneburit att makten flyttats från tjänstemän och politiker till den människa som är berörd men håller helt med artikelförfattarna att det behövs förbättringar.