Gammal sossepolitik slår mot Norrland

Efter många mödor och stort besvär har firma Juholt/Waidelich nu presenterat sitt budgetförslag.  Frånsett att man helt ändrat uppfattning i ett antal frågor på ett år och i finanspolitiken tycker att Sverige borde sätta sprätt på mer pengar så är det en budget som slår hårt mot Norrland. Stora satsningar på vägar och järnväg samt bostadsbyggande riktar sig enbart till storstäderna. I övriga delar av vårt avlånga land kommer det att bli dyrare och svårare att leva och verka med Socialdemokraternas politik, särskilt då det gamla rödgröna förslaget om kilometerskatt – nu omdöpt till vägslitageavgift – återlanseras. Kilometerskatten blir en konkurrensnackdel för industrin på landsbygden, vilket hotar jobb och tillväxt. Skillnaderna mellan stad och land ökar och sammanhållningen i Sverige skulle sättas på hårda prov med Socialdemokraterna vid rodret.