Akademiska sjukhuset och barn som far illa

Som riksdagsledamot får man vara med på många intressanta möten. Igår var jag inbjuden att tala på Akademiska sjukhusets temadag "Medicinskt barnskydd - ett nationellt arbete för kunskap och kompetens". Jag imponerades över de amerikanska föredragshållarnas beskrivning av hur långt före man på vissa områden är i USA. Hur man använder telemedicin i glest befolkade områden som Utah och Idaho för att garantera likvärdig handläggning av barn som misstänks vara utsatta för misshandel. Hur man i San Diego området ligger långt före oss med Child death review där man systematiskt går igenom alla fall där barn avlidit, inte som i Sverige där det bara är barn som dödats som blir föremål för utredning enligt Lex Bobby. Jag fick också berätta om allt som vi faktiskt gjort på området sen maktövertagandet 2006. Lex Bobby, en patientdatalag som anpassad efter att upptäcka barnmisshandel, satsningen på mental vaccination mot barnmisshandel, Nationellt vårdprogram för hälso- och sjukvården "barn som misstänks fara illa" och om diskussionen kring ett Nationellt Centrum för Barnfrid. Mycket spännande dag mao.