Agenda debatten

Socialdemokraterna försöker använda de senaste veckornas Caremaskandal för att komma in i debatten med annat än Juholts kritik av möbleringen i SVT studion.  Agendas debatt mellan äldreministern och riksdagsledamoten Lena Hallengren (s) visar hur svårt socialdemokraterna har. Återigen gör man misstaget att inte se verkligheten som den ser ut. Socialdemokraterna försöker leda i bevis att problemet i äldreomsorgen beror på att privata vårdbolag har möjlighet att göra vinst och att låta vinsten inom koncernen gå till moderbolag i skatteparadis. S har inga förslag som förbjuder privata vårdbolag. Endast vänstern driver den ståndpunkten. Sossekravet som då kvarstår är att begränsa möjligheten till skatteplanering. Något som Alliansen fyra partier också föreslagit. Vårdskandaler är inget som bara förekommer i privata vårdbolag utan är lika vanligt i kommunala äldreboenden. När en gammal dam på ett äldreboende i Norrköping i somras tvingades äta sina egna spyor var det på ett kmmunalt äldreboende. Ett seriöst förhållningssätt till de problem som med jämna mellanrum avslöjas inom äldreomsorgen är att ge makten till de äldre. Genom att använda Lagen om valfrihetssystem, LOV,  blir det de äldre och de anhöriga som bestämmer vem som ska erbjuda hemtjänst och på vilket äldreboende som de ska vara på. LOV ger konkurrens med kvalitet. När äldreboenden läggs ut på entreprenad enligt Lagen om Offentlig Upphandling LOU blir det en konkurrens om pris. Socialdemokraterna vill avskaffa LOV. Kvar blir då att driva äldreomsorg i kommunal regi eller att lägga ut på entreprenad, LOU. Det ger inte högre kvalitet i äldreomsorgen. Det andra är att skärpa tillsynen och att snabbt få tillstånd nationella uppföljningar med patient/anhörig enkäter som går att följa på enhetsnivå. Socialdemokraterna genomförde inget av detta under sin tid vid makten. Efter 2006 har utvecklingen varit snabb något som äldreministern försökte lyfta i Agendadebatten där alla pratade i mun på varandra. Så länge socialdemokraterna vägrar se verkligheten som den faktiskt utan lever i en önskevärld där privata vårdföretag är roten till allt ont kommer man heller inte att upplevas som seriösa i debatten.