Florence Erikssons sista resa

SVT Dokument inifrån gav ikväll en ny skakande insikt i svensk sjukvård/äldreomsorg. En cancersjuk äldre kvinnas sista tid beskrevs. Genomgående var att ingen tog det medicinska ansvaret. Berättelsen om Florence är en viktig del i hur sjukvården måste vidareutvecklas. Äldre med komplicerade sjukdomar är en grupp som definitivt inte får den sjukvård de har rätt till. Nästa steg i utvecklingen av det svenska sjukvårdssystemet måste utgå från:
  • Att systemet måst uppmuntra till att jobba tillsammans i hela vårdkedjan.
  • Att det behövs vårdval (LOV) på fler områden
  • Att ersättning ges per patient istället för baserat på organ och insats
  • Att fokus på förebyggande vård ökar
  • Att det för varje patient måste finnas en läkare/en sjuksköterska som har ansvaret för helheten.
Sjukvården och äldreomsorgen kommer successivt att utsättas för allt större tryck i takt med att befolkningen blir äldre och den medicinsk tekniska utvecklingen går framåt. Det gäller att redan nu göra rätt val.