Sjukförsäkringen i riksdagen

Regeringen kommer att förlora en votering i riksdagen om sjukförsäkringen. S, V, MP och SD har gjort upp om att kräva en ändring. I media beskriver man sin överenskommelse som "idag tvingas cancersjuka med pågående cytostatikabehandling till arbetsförmedlingen efter 180 dagar, det vill vi ändra på". För det första är det ingen cancersjuk som med pågående cytostatikabehandling som tvingas till arbetsförmedlingen. Dagens lagstiftning ger ett starkare skydd för cancersjuka än de tidigare reglerna. För det andra kunde enligt det gamla regelverket den sjukskrivne när som helst skickas till arbetsförmedlingen, alltså redan från dag 2. Idag ska försäkringskassan först efter 180 dagar ta ställning till om den sjukskrivne kan utföra något annat arbete än vad arbetsgivaren kan erbjuda. Golvläggaren med utslitna knän kan kanske utföra ett jobb där det inte förutsätts att man står på knä. För det tredje vill inte den samlade oppositionen alls ta bort 180 dagars gränsen. De vill att lagen ändras så att det inte står att den sjukskrivne ska prövas mot andra arbeten på den reguljära arbetsmarknaden utan istället att den sjukskrivne ska prövas mot andra normalt förekommande arbeten. Vad är skillnaden kan man undra? När det handlar om lagstiftning är det mycket viktigt hur orden tolkas. Försäkringskassan har därför fått i uppdrag att utreda vilken ändring av begrepp som skulle vara lämpligt men det vill inte den samlade oppositionen vänta på. Jag kommer självklart att rösta mot oppositionen. Det är viktigt att sjukförsäkringen diskuteras. Det finns säkert ytterligare ändringar som måste göras men Sverige- och Socialdemokraternas argumentation är oseriös.