Sibylla eller Skagen

Ett av regeringens skarpa förslag för att minska arbetslösheten är att sänka restaurangmomsen. Trots att Socialdemokraterna under valrörelsen drev samma krav beskriver man det nu som att "subventionera Toast Skagen".

Jag besökte igår, tillsammans med riksdagskollegan Lars Beckman,  Sibylla i Valbo köpcentrum. Vi träffade där Sibyllas VD, Joakim Carlsson,  för att diskutera vad sänkningen av restaurangmomsen kommer att innebära för Sibylla koncernen.

Joakim berättade att beslutet skulle få flera positiva effekter. - Dels handlar det om den praktiska delen som förenklar personalens arbete i kassan. I dagsläget kan det vara problematiskt eftersom det är olika momssatser, antingen 12 % eller 25 %, beroende på om kunderna ska äta maten i serveringen eller ta den med sig. Den problematiken försvinner automatiskt efter sänkningen eftersom momssatsen då blir 12 % oavsett var kunden äter maten berättade han. Dessutom skulle sänkningen av restaurangmomsen komma att frigöra ett ekonomiskt utrymme, som skulle  gynna konsumenterna utifrån Sibyllakökens varierande förutsättningar. En direkt konsekvens för Sibylla i Valbo köpcentrum skulle bli att man skulle kunna anställa extrapersonal månaderna efter jul, något man inte  haft möjlighet att göra innan momssänkningen sa Joakim.För Sibylla koncernen kommer alltså momssänkningen att bidra till ökad försäljning genom att man, tack vare det ekonomiska utrymmet, genomför fler kampanjer med attraktiva priser för att öka försäljningen och med det även sysselsättningen. Ytterligare en effekt som diskuterades var att restaurangerna med servering, där momssatsen i dag är 25 %, efter nyår kommer att ha lika momssats och därmed också konkurrera på lika villkor som de som bedriver sin försäljning i form av take away, såsom exempelvis i luckor, husvagnar och matbutiker. I dag har Sibylla 1600 anställda i Sverige. Efter momssänkningen beräknar man, tack vare ökad omsättning, kunna öka antalet anställda med 100 personer. För mig handlar det om att ge chans till jobb för ungdomar och invandrare. För socialdemokraterna retoriskt att prata om subvention av överklassens restaurangbesök.