Nördvarning

Inser att det nog är nördvarning på att läsa en skatterapport mellan nyår och tretton, icke desto mindre intressant. PWC gör för sjunde året i rad en internationell jämförelse av skattesituationen för företag. Global slutsats Skattetrycket för företag sänks i hela världen samtidigt som administrationen förenklas. Svensk slutsats 1 Sverige ligger i topp vad gäller enkelhet och effektivitet i skatteadministration. Svensk slutsats 2 Sverige ligger på plats 146 av 183 i högt skattetryck på företagen. Det är inte bolagsskatten som är problemet utan bland annat de höga sociala avgifterna. Det stärker Centerpartiets argumentation att det är arbetsgivaravgifterna som måste sänkas i första hand.  Det gynnar småföretag och att ha fler anställda.