Nytt om apoteksmarkanden

En kort rapport om apoteksomregleringen visar att Sverige gått från ett apotek på tiotusen innevånare till ett apotek på sjutusen. Europasnittet ligger på ett apotek per fyra tusen innevånare. Totalt sett är det 300 nya apotek som tillkommit på två år. Flera nya orter har fått sitt första apotek. Stora förändringar har skett vad gäller öppethållande. Från att varje apotek har haft öppet i snitt 40 timmar per vecka är det idag ett snitt på 53 timmar per vecka. Det har inte varit gratis. Kostnaden för fler apotek med längre öppettider har bekostats genom att läkemedelsindustrin del av läkemedelkronan blivit mindre. I snitt har kostnaden för apoteken gått från 17% till 18%. Vi har fortfarande en av världens effektivaste och därmed billigaste distributioner. Enligt Konsumentverket har kunderna blivit mindre nöjda men enligt Svenskt kvalitetsindex och SIFO är kunderna fortsatt nöjda.