Bollnäs sjukhus i privat drift

Sen igår är det privata Aleris som tagit över driften av Bollnäs sjukhus. Det är, tillsammans med att Gävleborg har ett mycket välfungerande vårdval, de två tydligaste exemplen på att Centerpartiet når tydliga resultat i landstinget. Det kommer att bli spännande att följa hur Aleris kommer att utveckla Bollnäs sjukhus. Jag besökte nyligen det av Capio drivna St Görans sjukhus och kunde imponeras över hur nytänkandet präglade hela sjukhuset. Inte minst den flexibilitet med vilken läkarna arbetade var enastående. Ska vi på sikt kunna slå vakt om den offentliga finansieringen av häls- och sjukvård är det nödvändigt att låta entreprenörer ta över driften.