Glesbygdsmedicin

Jag har pratat om Glesbygdsmedicin på en konferens i Åre under dagen.  Glesbygdsmedicin är ett stor och viktigt ämne i länder som USA, Canada, New Zealand, Australien men även UK och Norge. I Sverige finns en förening för Glesbygdsmedicin som nu driver på för att lyfta viktiga frågeställningar. Frågeställningarna är inte unika utan finns på många andra håll i världen. Det främsta dragplåstret var inte undertecknad utan dr John Wynn Jones, president i EURIPA (European Rural and Isolated Practitioner). Han kom från Wales och anses av de flesta vara en av världens främsta företrädare inom området. Jag koncenterade mig på frågan om rekrytering, hur styra resurserna till primärvård, hur använda tekniska landvinningar som appar till Iphone och sjuktransporter. Vi behöver göra mycket mer på det här området i Sverige.