Myggen hotad

Idag fattar regeringen ännu ett klokt beslut. Den här gången om att tillåta flygbesprutning av stickmyggen i Nedre Dalälvsområdet. Nästa steg borde vara att ge tillstånd för flera år. Naturvårdsverket har sagt att det är möjligt men en flerårig ansökan behövs isåfall. Nästa steg är att ordna en långsiktig och säker finansiering. Jag gör vad jag kan för att frågan ska lösas men än är det skrivet i stjärnorna hur det kommer att gå.