Vårtal i Gysinge

Kära Vänner av våren! Välkomna hit, där Dalälven är som vackrast. Till älvens strand för att fira att våren äntligen är här. De sista dagarna har vi känt det så tydligt. Ljuset är här och nu även värmen. Är det inte synd om de människor som måste bo söderut, där mörkret alltid faller vi strax efter sex och där morgonen alltid gryr tolv timmar senare. Som inte får uppleva de vita nätter som vi nu har framför oss. Skiftningarna i tillgång till ljus är det som gjort att vi sen urminnes tider firat våren på det här sättet. Hjälpts åt att släpa ris, grenar och annat brännbart till en eld som vi nu kan känna värmen av. Även där en så stark symbolik i att ett år av trädgårdsavfall ska brinna för att hälsa en ny trädgårdsperiod välkommen. Det är också här i det nordligaste av Europa som traditionen att fira Valborg finns som allra starkast. Valborg var en missionär från England som på 700 talet skickades till Tyskland för att sprida kristendomen. Föga anande hon att hennes namn mer än tusen år senare skulle firas med eldar, sång, tal och fyrverkeri. Vår tradition att tända eldar har också ett annat ursprung. Slutet av april var den tid när kor, får och getter släpptes ut på skogsbeten. Elden på Valborgsmässoafton var ett sätt att skrämma bort rovdjuren som var ett gissel redan då. Starkt var säkert behovet av eld här i Gysinge där en varg under vårvintern 1821 dödade flera barn. Det var sannolikt en varg som brukspatron tagit som valp och fött upp. Den rymde och dödade inte mindre än tio barn innan den kunde skjutas. Vi har nu åter hamnat i ett läge där vargen ställer till med stora problem i vår del av Sverige. Läget är komplicerat då man dessutom från Bryssel hotat att ta över styret av svensk rovdjurspolitik. Min första önskan här i ljuset och värmen från Vårelden är att 2012 ska bli det år då vi förstår att de människor som ska leva nära de stora rovdjuren måste få ett avgörande inflytande på hur de ska förvaltas. Under året har också vår vackra bygd vunnit ännu en seger. Vårt helt unika område, Älvlandskapet Nedre Dalälven har av FN organet UNESCO utnämnts till ett biosfärområde. Vi blev därmed det tredje området i Sverige som av UNESCO bedömdes ha mycket höga natur och kulturvärden. För det är just kombination av unik natur och unik kultur som ger möjlighet till utnämningen. Det räcker alltså inte med att en fantastisk och helt unik natur vilket vi har. Det har vi tidigare fått kvitto på genom Nationalparken. För fantastisk och helt unik natur finns på många ställen i Sverige. Det måste vara en fantastisk och unik natur i kombination med ett unikt kulturlandskap. Vi lever och verkar i ett mångtusenårigt odlingslandskap med en stark bondekultur i kombination med den kultur som hör Bergslagen till, med gruvor och tillhörande bruk. I Sverige fanns tidigare två biosfärområden nämligen Vattenriket vid Kristianstad i Skåne och Vänerskärgården vid Kinnekulle i Västergötland. Nu har Älvlandskapet Nedre Dalälven blivit det tredje. Ett biosfärområde innebär inga nya restriktioner utan ska gynna de boende genom social och ekonomisk utveckling samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Min andra önskan här vid elden är att 2012 ska bli det år då arbetet med biosfärområdet ska ta fart bland annat genom att det blir en långsiktig lösning med att bevara de gamla järnvägsbroarna nedom Gysinge. Vi som lever i Nedre Dalälvsområdet blir lätt hemmablinda men hitresta ser vilket paradis vi lever i. Men inget paradis utan mörka moln. Ett moln som varje sommar gör sig påmint är molnet av aggressiva stickmyggor som vissa somrar har förvandlat paradiset till ett rent helvete. Vi fick i torsdag ett bra besked då regeringen gett tillstånd för årets besprutning. Men min tredje och sista önskan är att 2012 ska bli året då vi får långsiktiga besked om att både tillstånd och finansiering för flygbesprutning är klara fram till dess att någon hittar en annan lösning. Ett Vårtal ska vara kort så nu vill jag bara, här där Dalälven är som vackrast, tillsamman med er alla hälsa våren välkommen. Det är underbart att den är här igen. Vi gör det genom att utbringa ett fyrfaldigt leve för våren.