Apoteksnedläggning i glesbygd

Dagens eko berättar idag att apotek kan komma att läggas ner i glesbygd. Efter omregleringen bevakas den frågan hårt. Det är bra. Vi ska ha grundläggande service i hela landet. Då vi i Sverige hade ett apoteksmonopol kunde Apoteket AB lägga ner apotek i glesbygden utan att någon höjde på ögonbrynen. Socialdemokraterna tyckte då att det var en naturlig utveckling. Det ska finnas apotek i hela landet. Visar det sig att små apotek läggs ner måste det förhindras genom att ersättningsmodellen till apotek ändras. Alternativt kand Apoteket AB få i uppdrag att driva apotek på vissa orter. Apoteket AB har redan fått ett förlängt uppdrag att fortsätta med systemet för apoteksombud. Antalet apotek och var de ska ligga är inte skrivet i sten. Vi har efter omregleringen fått hundratals nya apotek. Vissa orter som ej tidigare haft apotek har fått ett nytt.  På vissa orter har landstinget bestämt sig för att lägga ner vårdcentralen. Därmed försvinner underlaget även för det lokala apoteket. Jag kan förstå att apoteken på dessa orter inte kommer att kunna finnas kvar men det ska vara undantag.