Detta hvilja moderaterna

En mycket spännande diskussion kring den framtida tillsynen har utbrutit under de senaste dagarna. Det är uppenbart att moderaterna tänker nytt och djärvt i det att man lägger förslaget om att bryta ut tillsynen för just äldreomsorgen och lägga den i en särskild myndighet. Jag välkomnar en debatt i den för vård och omsorg så viktiga frågan om hur tillsynen ska vara organiserad för att garantera verksamhet av hög kvalitet. Jag och Centerpartiet är dock helt övertygade om att det inte är en klok väg att skilja ut tillsynen för just äldreomsorg. Vi är också starkt tveksamma även till utredningens förslag om att bryta ut tillsynen från Läkemedelsverket och Folkhälsoinstitutet. Tillsynen över sjukvård och äldreomsorg är oerhört viktig. Vi får inte på något sätt äventyra en effektiv tillsyn i de förändringar av myndighetsstrukturen som kommer att ske.