3,8 runt muren och 3,6 i Demoskop

Joggar 3,8 km vilket det är runt Visby ringmur. Blir uppringd av Expressen som undrar om jag är orolig eftersom vi tydligen får 3,6 i Demoskop. Svaret är nej. De senaste veckorna har det kommit tre opinionsundersökningar som visat på uppgång för C och nu en som visar på nedgång. Vi ligger med all sannolikhet kvar på en låg nivå, vilket vi gjort de senaste åren. Efter valet 2010 tillsattes en analysgrupp där bl a Annie, jag och Michael Arthursson ingick. Analysen gav en tydlig bild av vad som måste göras. Det handlar inte om snabba förändringar utan om en långsiktigt arbete. Det är vi mitt uppe i och jag är helt övertygad om att det kommer att ge resultat 2014.