Gripande i Valparaiso

Under mina dagar i Chile möts jag gång på gång av människor som är tacksamma för vad Sverige gjort. Senast idag under en heldag på kongressen, vilken Pinochet utlokaliserade till Valparaiso. Flera ledamöter av deputerade kammaren och även senatorer som uttrycker sin stora tacksamhet över att Sverige, när Chile behövde det som mest, räckte ut en hjälpande hand och tog emot ett stort antal flyktingar. Idag bor närmare 50 000 chilenare i Sverige. Den största chilenska befolkningen utanför Chile. En generös flyktingpolitik har varit och ska vara en av de saker som gör lilla Sverige känt över världen.