S storsatsar på äldreomsorgen?

Regeringen har avsatt 4,3 miljarder på att förbättra vården av de mest sjuka äldre. Socialdemokraterna konstaterar att regeringen inte förstår hur stort problemet är och lägger till ytterligare 100 miljoner kronor. Man kan fråga sig vem som inte förstått hur stort problemet är. Alla som arbetar med äldre ska vidare få högre kompetens tycker S. Här satsas 200 miljoner kronor. Det ska jämföras med den kompetenssatsning som regeringen redan satt i sjön, omvårdnadslyftet, på 1,1 milijarder kronor. S försöker göra politik på att föreslå vad regeringen redan gör och hoppas att inte väljarna vet vad som redan görs. De satsningar som S vill göra handlar dessutom om förändringar på promillenivå i förhållande till vad äldreomsorgen i Sverige kostar. Seriöst? Tveksamt.