SD lägger sina förslag

En genomgång av SD motionerna under allmänna motionstiden visar vilket Sverige man vill ha: • Kriminalisera hjälp till illegala invandrare • Inför möjligheten att kunna återkalla svenskt medborgarskap • Förbjud tiggeri (men bara för icke-svenska medborgare) • Förbjud alla former av böneutrop från religiösa byggnader (men naturligtvis inte kristna klockringningar) • Genomför obligatoriska dna-tester på samtliga som söker asyl i Sverige och överlämna uppgifterna till polisen (eftersom det ökar förutsättningarna för att klara upp brott som den asylsökande eventuellt gör sig skyldig till i framtiden) • Tvinga härbärgen som tar emot hemlösa att kontrollera och registrera de hemlösas medborgarskaps- eller uppehållstillståndsstatus och meddela utlänningar till polisen • Begär utträde ur EU • Förbjud import av kött från djur som halal- och koscherslaktats • Förbjud niqab och burka på offentlig plats (med vite om 10 000 kronor om förbudet överträds) • Tvinga alla landets skolor att belysa och motverka ”svenskfientlighet”. • Stoppa överföringen av ”svensk abortpolitik och genuspedagogik” i biståndet • Sänk gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12 • Avskaffa jämställdhetsbonusen (eftersom ”pekpinnar och ekonomisk styrning från staten uppfattas rimligen som en form av missriktad vänsterextrem statlig paternalism”)