Socialbidragsberoende

Allt för många människor är långvarigt beroende av socialbidrag. Det finns lika många anledningar som det finns människor till att det blir så. En av orsakerna att det är svårt att ta sig ur är att det helt saknas ekonomiska morötter. För den som lyckas få några timmars jobb en lördag resulterar det i att motsvarande summa dras från socialbidraget. Värst var det för ungdomar i familjer, långvarigt beroende av socialbidrag. Ett sommar jobb belönades med att soc drog motsvarande summa från föräldrarnas socialbidrag. Det är nu ändrat så att även de ungdomar vars föräldrar lever på socialbidrag kan sommarjobba och behålla pengarna. Motsvarande förändring har gjorts för förtidspensionärer. Tidigare fick inte förtidspensionären läsa för många studiecirklar, vara för aktiv i föreningsliv eller politik och absolut inte jobba någon timme här och där. Då drogs socialbidraget in. Endast svartjobb var möjligt. Nu är det tvärtom. Den som är förtidspensionär kan jobba vitt och behålla förtidspensionen upp till ett basbelopp, därefter sker en stegvis reduktion. Jobba svart leder däremot till att förtidspensionen dras in. Det har lett till att tusentals förtidspensionärer tagit steget tillbaka till arbetsmarknaden. Visserligen små steg men för den människa det handlar om en mycket stor förändring. Regeringen vill nu göra motsvarande förändring för vuxna som är långvarigt beroende av socialbidrag. Förslaget får motstånd från Socialstyrelsen. Det skulle inte ha någon effekt menar man eftersom socialbidragsberoende inte kan komma in på arbetsmarknaden. Hur tänker man då? Det finns säkert många socialbidragsberoende som har oerhört svårt att överhuvudtaget komma in på arbetsmarkanden men det finns med all säkerhet tusentals som med en ekonomisk morot skulle våga ta steget. Inte till att jobba heltid men att börja med några timmar.  Varje enskild människa som kan ta steget mot att leva på en liten egen lön är en seger, för människan själv och för samhället.