Centerpartiets idéprogram

Debatten om Centerpartiets politiska vision har fått en kickstart efter att arbetsgruppen la fram sitt förslag i veckan. Förslaget ska nu läsas och diskuteras av alla intresserade medlemmar. Först i slutet av februari kommer partistyrelsen att lägga fram sitt förslag till den extrastämma med mer än 500 ombud som i slutet av mars kommer att fatta de avgörande besluten. Orsaken till att ett nytt ideprogram tas fram är att ett av resultaten av eftervalsanslys 2010 var att partiet hade ägnat för lite kraft åt att diskutera idé och vision. Dagspolitik och sakfrågor hade tagit överhanden. I de kommentarer som följt efter att arbetsgruppen  presenterade sitt förslag märks det också. Inte minst journalister vill gärna förvandla vision till dagspolitik. Jag har också mötts av önskemål om att partiledningen nu snabbt borde sätta ner foten. Senast var det Ekot som ville att jag skulle medverka i lördagsintervjun för att förklara hur vi såg på arbetsgruppens förslag. Jag sa att jag gärna var med i Lördagsintervjun men inte tänkte ha synpunkter på förslaget som nu ligger. Det är just nu upp till alla andra i Centerpartiet att ha synpunkter. Det vore helt främmande om partiledningen omedelbart efter att ett förslag lagts skulle meddela vart skåpet ska stå. När partistyrelsen i slutet av februari klubbar sitt förslag kommer vi självklart att argumentera för det men fram till dess är det medlemmarna som äger diskussionen, vad än journalister kan tycka om det.  En sak är också helt klart, det förslag som partistyrelsen kommer också, i god Centertradition, hårdhänt att behandlas av stämman. Förslaget kommer inte att ograverat passera de 500 ombud som har makten i sin hand. Det jag nu ser fram emot är rak, öppen och konstruktiv idédiskussion i hela Centerrörelsen. Årsmötena är ett utmärkt tillfälle.  Självklart ska diskussionen vara helt öppen men det är hos medlemmarna som makten ligger. Vi ska inte låta vare sig journalister eller våra politiska motståndare diktera villkoren för vår diskussion och vårt beslutsfattande.