Tänder och klassklyftor

Göran Persson lovad gång på gång en tandvårdsreform för att " det inte skulle gå att se i munnen på folk vilken klass dom tillhörde".  Reform för honom och sossarna var bara prat men för Alliansen blev det verkstad. Från och med 2008 finns en tandvårdscheck som uppmuntrar till årliga hälsokontroller och ett högkostnadsskydd. Från och med 2013 därtill ett extra stöd till de som på grund av sjukdom har mycket höga tandvårdskostander. Riksrevisionen ha påpekat att antalet besök hos tandläkare ej har ökat. Framförallt är det utsatta grupper som ej går till tandläkaren. En orsak är att reformerna är okända. Bara 50% av de tillfrågade känner till högkostnadsskyddet och 40% vet inte om att det finns en tandvårdscheck. I riksdagens debatt och i Gommorronsoffan SVT krävde S mer bidrag. Det är den generella lösningen för S på alla problem. Jag pekade på att informationen måste gå fram.  Regeringen kan även tänka sig att se över beloppen men om det vore så enkelt som att det handlade om höjda bidrag skulle vi inte se samma tandvårdsmönster bland barnen, där ju tandvården är gratis. Sverige ha världens minsta klassklyftor när det handlar om hälsa. Att ytterligare minska dessa är viktigt men låter sig inte göras genom enkla justeringar av bidragsnivåer.