Ny läkarutbildning

Idag kommer förslaget till ny läkarutbildning. Det presenteras bland annat på DN debatt.  Förslaget innebär en harmonisering med övriga EU där AT försvinner och utbildningen förlängs med 6 månader.  Legitimation ska som nu utfärdas av Socialstyrelsen och inte av högskolan vilket är bra. Det som bekymrar mig är att inte utredare klargör att läkarutbildningen är en mycket viktig samhällsfunktion vars utformning inte kan lämnas till den enskilda högskolan. Det måste tydligt styras av någon med kompetens att bedöma vilka behov sjukvården har. Andra länder ex vis England har en mycket tydligare nationell styrning av innehållet i läkarutbildningen. Den bristande nationella styrningen gör det också mycket svårt för studenter att byta studieort. Med det nya upplägget där högskolan styr fram till legitimation blir det också viktigt att klargöra hur fördelningen av läkare ska ske. Landstingens makt över AT tillsättningar har varit ett viktigt styrinstrument i att få läkare till andra delar av landet än universitetsstäderna. Det blir också viktigt att klargöra hur introduktionen av nylegitimerade läkare ska ske på arbetsmarknaden. Tydligare nationell styrning av studieplanen och ett klargörande av hur de nyfärdiga läkarna ska styras ut i landets alla delar saknas alltså.