Dramatiska nedskärningar i kommunsektorn

I dagarna debatteras det budget i många kommun och landstingsfullmäktigen. Socialdemokraterna har med all säkerhet delat ut färdigskrivna anföranden där fullmäktigeledamöterna uppmanas tala om de dramatiska nedskärningar som kommuner och landsting tvingas till för att den MODERATLEDDA regeringen sänker skatten för de rika och skapar klyftor av aldrig tidigare skådat slag.  Vad gäller klyftorna beskrivs bakgrunden väl i den DN debatt (finns i skrivande stund ej på nätet) som integrationsminister Ullenhag skrivit. Vad gäller de dramatiska nedskärningarna ser det ut så här: Under våren har antalet varsel i kommunsektorn varit mellan 150 och 200 per månad. Ska jämföras med 2009 då varslen låg tio gånger så högt. Under samma tid har det nyanmälts 35 000 jobb i kommunsektorn. Det finns idag 30 000 lediga jobb i kommunsektorn. Den kommunala konsumtion har ökat från 557 miljarder 2006 till att nästa år beräkans ligga på 742 miljarder. De kommunala intäkterna har under samma tid ökat från 656 miljarder till att nästa år ligga på 882 miljarder. Det är resultatet av kraftigt höjda statsbidrag men också att 200 000 fler människor arbetar idag jmf 2006. En person som går från arbetslöshet till arbete ger cirka 300 000 kr plus för offentlig sektor. Det har inte skett genom ökade kommunalskatter. I snitt låg den 2006 på 31, 60 och 2012 på 31,60. 2002 till 2006 ökade kommunalskatten från 30,50 till 30,60. Sysselsättning i kommunalt finanseriad verksamhet har ökat från 1 200 000 till 1 215 000. Allt detta kommer socialdemokratiska kommun och landstingspolitiker under dagen att beskriva som drmatiska nedskärningar.