Guldkantade politikerpensioner

Vi 349 riksdagsledamöter har en på många olika sätt en helt unik ställning. En sak som skiljer är att vi, till skillnad från alla andra svenskar, själva besluta om våra ekonomiska förmåner, förmåner som betalas av andra nämligen skattebetalarna. Med den utgångspunkten är det för oss i Centerpartiet självklart att måttfullhet alltid måste prägla våra beslut. Viska aldrig frestas att ge oss själva förmåner som svenska i jämförbar ställning har. Det gäller inte minst förslaget om att vilka regler som ska gälla för den riksdagsledamot som frivilligt eller ofrivilligt lämnar sitt uppdrag. Dagens system är fullständigt orimligt. Det innebär att den ledamot, som suttit tolv år i riksdagen och hunnit fylla 50 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag, får 39 000 i ersättning fram tills det att man fyller 65 år. Efter att bland annat Centerpartiet lyft frågan och betonat problematiken med de här fullständigt orimliga villkor har nu samtliga riksdagspartier enats om att förändra systemet. Det nya systemet kommer att innebära att dagens inkomstgaranti förändras till ett omställningsstöd för att underlätta ledamotens väg från riksdagen till arbetsmarknaden. Stödet består i både rådgivande och utbildande insatser och ett ekonomiskt stöd som betalas ut under max två års tid.   Från Centerpartiets sida välkomnar vi en förändring av de idag fullständigt orimliga ersättningarna. Det är oförsvarbart att man som ledamot av Sveriges riksdag har kunnat få del av guldkantade avtal som vanliga yrkesarbetande människor bara kan drömma om. Som förtroendevald politiker har vi att förvalta folkets förtroende på bästa sätt. Ska vi som politiker kunna uppfattas som trovärdiga i samhällsdebatten måste vi inse att vi inte kan fortsätta som förut med guldkantade avtal. Därför är förändringen av inkomstgarantin helt nödvändig. Centerpartiet har ställt som krav att det nya systemet ska gälla riksdagens samtliga 349 ledamöter efter valet 2014. För oss är det en självklarhet att alla som söker mandat för att sitta i Sveriges riksdag ska omfattas av likvärdiga villkor. Detta oavsett om man blir invald för första gången eller man söker förnyat förtroende efter att ha suttit i riksdagen tidigare. Tyvärr vågar inte alla partier i riksdagen löpa linan ut i denna fråga. En majoritet i riksdagen vill gå på en annan linje och skapa ett A- och ett B-lag i riksdagen. Socialdemokraterna och Moderaterna vill, med stöd av Folkpartiet, att de nya reglerna endast ska omfatta de som blir invalda i riksdagen för första gången vid valet 2014. De ledamöter som blir återvalda kommer i så fall att fortsätta omfattas av regler som gör dem till en politikeradel samtidigt som nytillträdda får mer villkor som överensstämmer med vad andra, utanför Helgeandsholmen har. Förslaget om att dela upp riksdagen i ett A- och ett B-lag stötte på kritik hos flera remissinstanser, däribland Riksrevisionen, Statsrådsarvodesnämnden och Saco. Det är helt ohållbart och kommer att bli mycket svårt att motivera för väljarna. Kritiken mot att de nya reglerna inte ska gälla alla riksdagens ledamöter efter valet 2014 kommer inte som någon överraskning. Det finns ingen förståelse i samhället för att politiker ska ha guldkantade avtal efter det att man slutfört sitt uppdrag som riksdagsledamot. Det handlar om skattebetalarnas pengar och dessa ska användas sparsamhet och förnuft. Det förslag som nu har majoritet i riksdagen uppvisar varken eller. Från Centerpartiets sida vill vi att de nya reglerna självklart ska omfatta alla riksdagsledamöter.