Långsiktigt ägande

Idag presenterar regeringen på SvD Brännpunkt direktiv till utredningen om friskolor. Syftet är att undersöka om det går att stärka kraven på långsiktighet. Direktiven är välavvägda och går inte på Vänsterns retorik om riskkapital. Tvärtom är regeringen tydlig med att långsiktighet är viktigt oavsett ägandeform. Några av de värsta exemplen på kortsiktigt agerande är sossestyrda kommuner som ex vis Nordmaling där man med mycket kort varsel lägger ner välfungerande byskolor. Kort varsel så att inte byalag och föräldrar ska ha någon chans att starta en friskola. Direktiven nämner heller inget om den märkliga årtalsexercis som flera ägnat sig åt. All anledning för Centerpartiet att vara nöjda med ett klokt regeringsbeslut med andra ord.