Ägarformer och välfärd

Det är rätt viktigt att hålla sig till fakta i debatten om hur ägarformen påverkar innehållet i vård och omsorg. Jobbarometern visade nyligen att privat anställd personal är mer nöjda med sin arbetssituation än vad deras kommunala eller landstingsanställda kollegor är. Enligt SCB är också utbildningsnivån högre i den privata omsorgssektorn, och personalen tjänar något bättre. Sjukskrivningssiffrorna är lägre. I en studie publicerad 2012 visade professor Mats Bergman och Sofia Lundberg att brukardödligheten är lägre i de kommuner som har konkurrensutsatt äldreomsorgen i förhållande till dem som har hundra procent i egenregi. Dessa kommuner är också fler än vad många tror. Inte ens en femtedel av den svenska äldreomsorgen bedrivs idag av privata aktörer. Vanvård och allvarliga misstag förekommer inom svensk vård och omsorg. Tack och lov är det undantag men varje fall lika tragiskt. Risken är densamma oavsett driftsform. Merparten av alla företag som bedriver vård och omsorg har färre än tio anställda. Båda de stora som ofta återkommer i den mediala hetluften, Attendo och Vardaga, har mer nöjda kunder än det nationella genomsnittet i brukarundersökningar. Vad gäller patientnöjdhet är 14 av Sveriges 20 mest populara hälsocentraler privata.