Aldrig har skatteintäkterna varit så stora

Enligt Ekonomistyrningsverkets prognos kommer 2013 att vara All Time High vad gäller skatteintäkter i Sverige. Det visar en gång för alla att avgörande är hur många människor som arbetar, inte hur höga skattenivåerna är. Kloka sänkningar av skatter leder till framgångsrika företag som kan anställa fler.  Därigenom kan mer pengar satsas på välfärd och samtidigt statsskulden reduceras. De skattechocker som oppositionen föreslagit kommer att få motsatt effekt. Sämre konkurrensmöjligheter för svenska företag, färre i arbete och därmed mindre skatteintäkter till vård, skola och omsorg.