Myggen vid Dalälven går ljus framtid till mötes

Vänsterpartiernas budgetproposition är tydlig i att prioritera stad framför land. Landsbygdsdepartementet läggs ner. Lastbilsskatt som drabbar varuproduktion i glesbygd för att finansiera kollektivtrafik städer. Fritidspengen på 3000 kronor för att barn i familjer, i hela landet, som är beroende av socialbidrag ska kunna ha fritidsaktiviteter slopas med hänvisning till att det nu blir gratis för alla att besöka muséer i Stockholm. För Gästrikland finns därtill en illavarslande skrivning om hur regeringen och Vänsterpartiet ser på problemet med mygg runt Nedre Dalälven. Regeringen skriver betonar det negativa med Bti besprutning och konstaterar att hantering och finansiering är ett lokalt och regionalt ansvar. Under Alliansregeringens tid såg regeringen till att tillståndsförfarandet förenklades. Därtill bidrog regeringen också konstruktivt i att hitta lösningar för finansiering.   Med Miljöpartiet vid rodret på miljödepartementet och med ett avskaffat landsbygdsdepartement är det numera historia.