Samvetsklausul i svensk lag

En diskussion har blossat upp om det ska införas en samvetsklausul i svensk lag. I klartext handlar det om en barnmorska ska kunna vägra att utföra abort. Det skulle få orimliga konsekvener om en samvetsklausul skulle införas. Den skulle knappast kunna gälla bara inom sjukvården utan skulle kunna få konsekvenser på alla områden där den anställde skulle ha rätt att av etiska skäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter. Inom sjukvården skulle det bli mycket svårhanterligt. En undersköterska på akutmottagningen tillhörande Jehovas vittnen skulle kunna vägra medverka i blodtransfusion. En katolsk distriktsläkare skulle kunna vägra skriva ut p-piller. Den rasistiske vaktmästaren skulle kunna vägra transportera människor med mörkt skinn. Läkaren som är ortodox muslim skulle kunna vägra undersöka en kvinna utan kläder. Att tacka ja till en anställning är inget som någon tvingas till. Den sjuksköterska som inte vill arbeta på en kvinnoklinik kan välja anställning på en annan klinik. Den som tackat ja till en tjänst har att utföra de arbetsuppgifter som chefen och i sjukvården ytterst Socialstyrelsen säger ska göras. Det har hävdats att Sverige därmed bryter mot Europarådets konvention som ställer krav på samvetsfrihet. Den finns i Sverige. Ingen tvingar någon att ta en anställning på en arbetsplats där man utför arbetsuppgifter som för individen upplevs som oetiska. Ingen tvingar en vegan att arbeta i en charkdisk.  Ibland hänvsas också till ett beslut i den parlamentariska församlingen i Europarådet,  resolution 1763. Den är på intet sätt ett juridiskt bindande dokument. Göran Hägglund reder på ett förtjänstfullt sätt ut begreppen i en interpellationsdebatt.