Marijuana som läkemedel?

Marijuana är inte ett läkemedel och ska så inte bli

I Sverige finns en rätt tydlig lagstiftning kring vad som krävs för att en substans ska godkännas som läkemedel. Det ska vara en kartlagd substans. Den ska ha en farmakologisk och klinisk effekt. Den ska vara lika bra eller bättre än redan befintliga läkemedel. Biverkningspanoramat ska vara kartlagt.

Marijuana innehåller ett stort antal substanser. Vissa av dessa har en dokumenterad farmakologisk effekt. Två av dessa substanser har kartlagts vad gäller såväl farmakologisk och klinisk effekt som biverkningar och registrerats som läkemedel. Det ena heter Sativex, finns i form av munspray, och  förskrivs till MS patienter med svår smärta som ej svarar på annan  behandling. Det är klassat som narkotika och omges därför med omfattande restriktioner. Det andra är Marinol som förskrivs för illamående hos människor med HIV.

Bedrocan är en produkt som innehåller oprocessad marijuana. Ingen vet hur mycket av olika substanser som den innehåller. Produktionen är inte standardiserad. Det finns inte tillräcklig vetenskaplig dokumentation vare sig på effekt eller biverkningar. Därför är Bedrocan inte godkänd som läkemedel i Sverige.

Marijuana som helhet omnämns då och då i medicinska sammanhang. Även om rökning av marijuana kan bidra till att lindra vissa sjukdomssymtom så uppfylls inte de krav som ställs på ett läkemedel.

Att röka eller på annat sätt inta marijuana för att få en medicinsk effekt finns det inga nationella läkemedelsverk eller läkarförbund som stöder någonstans i världen, inte heller i USA.