Nej till fettskatt

Sjukvårds och idrottsminister har öppnat för fettskatt som en bot mot ett av de stora folkhälsoproblemen nämligen övervikt. Jag har idag varit tydlig i att fettskatt är feltänkt. För det första så tycks vänsterregeringens kärlek till höjda skatter inte känna några gränser. Inget samhällsproblem är för litet eller för stort för att inte kunna lösas med hjälp av skattehöjningar. För det andra så tyder ministerns positiva syn på fettskatt att han inte satt sig in i det politikområde han är satt att ansvara för nämligen folkhälsan. Hälsan är tyvärr ojämlikt fördelad. Så är det i Sverige likväl som i alla andra länder. Sir Michael Marmot har på WHO:s uppdrag tagit fram en rapport som handlar om hur hälsoklyftorna ska kunna minska. Sir Michael, som varit Centerpartiets gäst i Stockholm, pekar på att det är de sociala bestämningsfaktorerna som är den bakomliggande orsaken till att hälsan är ojämlikt fördelad. Det är genom att höja utbildningsnivån, se till att arbetslösheten minskar och stärka de breda förebyggande insatser som barn och mödrahälsovård. Sockerskatt, fettskatt likväl som sänkt moms på grönsaker har ingen effekt på människors kostvanor. För vad en måltid på McDonalds kostar kan man laga en näringsriktig och god trerätters middag.  Den som tror att det är en prisfråga som gör att människor väljer skräpmat framför närodlad,  näringsriktig och god mat har mycket mer att lära om folkhälsa.