Skrämmande om hur barn behandlas på institution

Ekot rapporterar idag om hur barn som vårdas av Statens institutionsstyrelse behandlas. Det är skrämmande berättelser om isoleringsstraff och även att barn som försökt ta sina liv ej bedöms av läkare. Jag är väl medveten om att det som rapporteras i media inte behöver vara hela bilden men det som framkommit måste vara tillräcklig grund för att Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, måste öppna ett akut tillsynsärende. Med tanke på det handlar om myndighetsutövning är frågan om inte även JO bör undersöka det inträffade.