Bli svegan - för djurens, miljöns och klimatets skull!

Har idag en replik i Expressen om varför konsumentmakt är bättre än köttskatt för en hållbar köttkonsumtion: Mathilda Jerenius och Martin Smedjeback från Svensk mat- och miljöinformation lyfter i sin debattartikel i går dagens ohållbara konsumtion av kött. I denna del kan jag bara instämma. Dagens köttkonsumtion är inte hållbar. Trots vårens intensiva debatt om antibiotikaresistens i utländska grisbesättningar har vi de senaste dagarna kunnat läsa om hur konsumtionen av danskt griskött ökar. Koldioxidutsläppen från konsumtionen av nötkött ökade med 75 procent mellan 1990 och 2005, helt och hållet på grund av en ökad konsumtion av importerat nötkött. Vi skulle alltså utan problem kunna halvera vår konsumtion av nötkött utan att det påverkar den svenska produktionen.

Där Jerenius och Smedjeback efterfrågar köttskatt tror jag och Centerpartiet snarare på konsumentmakt. För det är skillnad på kött och kött. Svenskt kött är producerat under hårdare djurskyddsregler, det svenskproducerade fodret är producerat med mindre klimat- och miljöbelastning, svenska producenter använder minimalt med antibiotika, och svenska betesdjur håller landskapet öppet och bidrar till biologisk mångfald. En köttskatt som inte gör skillnad på köttslag och produktionsmetod riskerar snarare öka konsumtionen av kött med sämre produktionsvillkor, och på vilket sätt blir det bättre för djur, miljö och klimat? Själv betecknar jag mig svegan. I matbutiken och i restaurangen väljer jag alltid svenskt kött, och om det inte finns blir det vegetariskt. Det handlar inte om matnationalism, det handlar om att välja sund och säker mat och att kunna äta med gott samvete. Så min uppmaning till både privata och offentliga konsumenter är att bli svegan - för djurens, miljöns och klimatets skull!