Hållbara städer behöver levande landsbygd!

För mig är det en självklarhet att framtidens Sverige behöver både stad och land. Därför behöver vi minska klyftorna mellan stad och land.

Det kan vi göra genom att förbättra kretsloppet av växtnäring, genom att förtäta och planera städerna bättre så att värdefull åkermark kan sparas. Genom att utveckla infrastrukturen så att fler kan bo på landsbygden och jobba i staden eller på distans. Staden måste utnyttja närheten till landet bättre. Staden kan köpa närodlat, driva bussar på biogas från lantbruken och ha landet som den koppling till naturen de flesta av oss behöver för att må riktigt bra.

Men det kommer inte av sig själv. Förutsättningarna för att driva företag på landsbygden måste bli bättre, vare sig det är inom jordbruk, turism eller andra branscher. Det tjänar nämligen hela Sverige på. Stad och land står inte i motstrid till varandra. De är varandras förutsättningar. Hållbara städer behöver en levande landsbygd.