En tomat gör ingen sallad...

Inte ens var sjunde tomat som vi äter idag är producerad i Sverige. Detta trots att svenska tomatproducenter ligger i framkant när det gäller uppvärmning med förnybara energikällor, kretslopp av växtnäringsämnen och minimal användning av kemikalier. Istället importerar vi billigare tomater från exv Spanien och Holland, med helt annan påverkan på miljö och klimat. Detta är inte hållbart.

Därför behöver vi stärka konkurrenskraften för svenska livsmedelsproducenter, fortsätta satsningarna på förnybar energi i grönsaksproduktionen för att sänka energikostnaderna och vi behöver förändra den offentliga upphandlingen så att fler lokala producenter lägger anbud.

Läs gärna Erik Hultgrens ledare i BLT som sätter fingret på precis denna problematik - "Billig tomat är dyr för miljön".