Allt var inte bättre förr...

I Husmoderns Köksalmanack från 50-talet rekommenderades den goda hustrun att använda Fly-Tox innehållandes DDT för att hålla malen borta från garderoben.

Vi kan väl konstatera att det är tur att samhället utvecklas, både vad gäller kvinnans position i samhället och gifterna i vardagen. Men än finns det mycket kvar att göra för att vi ska nå en giftfri vardag.

I exempelvis kläder och leksaker fi

nns farliga kemikalier och hormonstörande ämnen som är skadliga för både hälsa och miljö. Därför behöver vi fasa ut farliga ämnen som t ex Bisfenol, och vi måste se till att kommuner och landsting ser över sina upphandlingar för att säkerställa att skolor, förskolor och andra miljöer där barn vistas blir fria från farliga gifter och hormonstörande ämnen.