Billig mat är dyr i längden!

Idag används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Av alla länder i EU använder Sverige minst antibiotika i vår djurproduktion. Tyskland använder 13 gånger så mycket antibiotika medan Cypern använder 30 gånger så mycket. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen lavinartat i Europa. Det är totalt orimligt att vår vilja att äta billigt kött är på väg att slå ut vårt viktigaste läkemedel!

Därför vill Centerpartiet ta ledartröjan för en hållbar antibiotikaanvändning i Sverige, Europa och världen och har lanserat tio förslag på åtgärder. Vi vill bland annat tillsätta en global kriskommission, införa bindande EU-mål om antibiotikaanvändning inom både djurproduktion och sjukvård samt införa ett måltidslyft på förskolor och äldreboenden och krav på minst svenska djurskyddsregler i alla upphandlingar.

Här kan du läsa mer om våra förslag!