Vi behöver ett aktivt jordbruk!

"Ett par gånger under ditt liv behöver du en präst, en advokat, en polis och en läkare. Varje dag, tre gånger om dagen, behöver du en bonde."

Bonden är en viktig del av vår vardag, även om vi kanske sällan tänker på det. Själv tror jag att vi kommer behöva framtidens bönder betydligt mer än till att producera vår mat. Min vision för framtidens samhälle är nämligen att vi ställer om från ett samhä

lle vars tillväxt och utveckling centrerats kring den svarta kolatomen från den fossila oljan, till ett samhälle som bygger den gröna kolatomen från produkter från jord och skog. Ett samhälle där mat, drivmedel, tyger, byggmaterial och kemikalier är framtagna med råvaror från åker och skog.

Därför behöver vi goda förutsättningar för våra svenska bönder - för vem ska annars förse oss med de råvaror som det hållbara samhället behöver?