Satsa på den gröna kolatomen!

Under lång tid har vårt samhälle byggt sin tillväxt och utveckling på den svarta kolatomen, från fossila råvaror som olja och kol. Men för att skapa nya jobb och ökad tillväxt och samtidigt möta utmaningarna kring klimat och miljö måste vi hitta nya lösningar för vilken väg vårt samhälle ska ta framåt. Det går nämligen inte att backa sig in i framtiden.

Lösningen som jag ser framför mig är att vi på allvar börjar bygga vårt samhälle på den gröna kolatomen, det vill säga det som växer på åkern och i skogen. Det handlar inte bara om livsmedel och energi, utan om i princip allt material som ett samhälle behöver. All olja och kol har sitt ursprung i en gång levande växter och mikroorganismer. I stort sett kan den fossila kolatomen helt ersättas med material från nu levande växter och mikroorganismer, som produceras av företagare inom de gröna näringarna.  Redan idag finns teknik som kan tillverka tyg av skog, som kan skapa plast av sockerbetor och som kan producera målarfärg av majs. Detta skapar helt nya möjligheter för de gröna näringarna och landsbygdens företag, det minskar beroendet av fossila råvaror och minskar belastningen på klimat och miljö.

För Skåne kommer ett samhälle baserat på den gröna kolatomen bli en vinstlott. Regionen har gott om innovativa miljöteknikföretag, vi har många kunniga företagare inom jord och skog och vi har framstående forskning inom livsvetenskaperna. Vi har alltså alla förutsättningar att kunna bli en spjutspetsregion när det gäller att producera och exportera den kunskap, teknik och innovation som behövs i framtidens hållbara samhälle. Men det som behövs för att visionen om den gröna kolatomen ska bli verklighet är politiker som pekar ut riktningen för vilket samhälle vi vill ha i framtiden.

Därför vill Centerpartiet satsa på en livsmedelsstrategi för att skapa bättre förutsättningar för lönsamma och konkurrenskraftiga jordbruksföretag som ska leverera framtidens hållbara mat. Vi vill stärka skyddet för vår värdefulla åkermark som ska utgöra grunden i vårt hållbara samhälle. Vi vill öka produktionen från den svenska skogen som är Sveriges gröna guld. Vi vill fasa ut de fossila bränslena och ställa om till en hållbar transportsektor där biodrivmedel från åker och skog utgör en viktig pusselbit. Vi vill bygga ut den förnybara elproduktionen vilket stärker vår försörjningstrygghet men som också kan göra Sverige till Europas gröna batteri. Vi vill skapa förutsättningar för grön kemi med kemiska produkter och processer som minskar eller helt eliminerar användandet eller bildandet av farliga ämnen, och fasa ut farliga kemikalier för att skapa en giftfri vardag.

Fortfarande tror tyvärr många att miljöarbete handlar om ständiga begränsningar som alltid måste ske på bekostnad av ekonomisk tillväxt. Men jag och Centerpartiet menar att miljö och tillväxt går hand i hand. Genom investeringar i miljöteknik och nya gröna innovationer skapar vi nya gröna jobb och en ökad ekonomisk tillväxt. Det är dags att sluta se ekonomi och miljö som två motpoler som aldrig kan förenas.  Det är dags att börja bygga Sverige på den gröna kolatomen.