När även "blank" och "avstår" säger något viktigt!

Under min första vecka har vi haft två valtillfällen i kammaren, och efter båda har jag fått frågor kring valet att rösta blankt respektive avstå så jag tänkte att jag ska redovisa hur tankegångarna gått kring dessa val, så att man kanske får en lite bättre bild av hur komplex politiken är. Den första omröstningen var i samband med att talmännen skulle utses efter uppropet i måndags. Enligt normal ordning, dvs praxis, får det största partiet talmansposten (i detta fall S), det näst största partiet får posten som vice talman (M), tredje största får andre vice (SD) och fjärde största får tredje vice. Att följa praxis är ett sätt att säkra stabilitet och förutsägbarhet i den turbulenta tiden efter ett val, och att frångå praxis vid ett tillfälle har följaktningsvis konsekvenser på andra områden där praxis följs. Därför valde riksdagen att följa praxis och inte nominera en motkandidat till SD:s kandidat. Men att rösta ja till att en person som Björn Söder ska representera mig och Sverige skulle gå emot mina grundvärderingar och därför är jag glad att jag och riksdagen fick möjlighet att rösta blankt. På så sätt kunde riksdagen visa att vi hedrar praxis men att vi inte har förtroende för Björn Söder som vår talman. En tydlig markering.   [caption id="attachment_99" align="aligncenter" width="300"]
 Kö till voteringen om andre vice talman. Talmannen tar emot varje ledamots kuvert och stoppar sedan i den enligt mig urfula urnan.[/caption] På samma sätt var valet av statsminister idag en markering om förtroende. Alliansen och Vänsterpartiet tryckte på avstår vid voteringen, SD röstade nej och MP och S röstade ja. Lite förenklat kan man säga att Ja betyder "vi har förtroende för statsministerkandidaten och tycker detta är bästa statsministern", Nej betyder "vi har inte förtroende och vi vill se en annan kandidat", och Avstå betyder "vi har inte förtroende men inte egen kandidat med tillräckligt stöd så du får chansen men vi kommer ge dig ett tufft motstånd i opposition!"
 I morgon ger Löfven sin regeringsförklaring och de nya statsråden presenteras, och sen är det upp till bevis för den nya regeringen!